POLSKI KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ
2014-02-26
W Krakowie 3 marca rozpocznie się Polski Kongres Energii Odnawialnej. Będzie to już szósta konferencja w ramach Kongresu, jedynego w Polsce wydarzenia poświęconego zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Konferencja odbywa się pod patronatem Wojewody Małopolskiego. Udział w niej weźmie Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski.

Wśród uczestników kongresu się przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, reprezentanci organizacji branżowych, eksperci i inwestorzy z sektora odnawialnych źródeł energii. Postarają się oni znaleźć odpowiedź na pytanie czy obecna polityka energetyczna będzie sprzyjać rozwojowi zielonej energii w Polsce. Kolejne debaty w ramach konferencji dotyczyć będą energetyki prosumenckiej i możliwościach jej rozwoju w Polsce, szans związanym z rozwojem odnawialnych źródeł energii dla gmin oraz potencjału energii biomasowej, biogazowej i biopaliw, nowych technologii wpływających na ochronę środowiska i efektywność energetyczną oraz szans i zagrożeń dla rozwoju energetyki wiatrowej.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj