ŚRODKI NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
2014-02-18
Jerzy Miller, wojewoda małopolski we wtorek (18 lutego) wręczył przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie samorządy otrzymały prawie 99 mln zł z budżetu państwa.

Na usuwanie skutków powodzi z rezerwy celowej budżetu państwa samorządy otrzymały 81 840 tys. zł w tym:


- gminy: 48 060 tys. zł
- powiaty: 33 530 tys. zł
- samorząd województwa: 250 tys. zł

Promesy otrzymało 125 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 109 gmin, 15 powiatów i samorząd województwa. Dzięki środkom z promes zrealizowanych zostanie 257 zadań: 221 zadań na remont lub odbudowę dróg, mostów, przepustów, ujęć wody pitnej, zbiornika retencyjnego w gminach, 35 zadań na remont lub odbudowę dróg i mostów w powiatach oraz jedno zadanie - odbudowa przepustu – samorządu województwa.

Na usuwanie skutków osuwisk z rezerwy celowej budżetu państwa przyznano 17 079 tys. zł, w tym 12 822 tys. zł dla gmin, 157 tys. zł dla powiatów oraz 4 100 tys. zł dla samorządu województwa. Promesy otrzymało 16 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 13 gmin, 2 powiaty i samorząd województwa.

Z promes realizowanych jest 16 zadań: dla gmin wykonanych zostanie 6 dokumentacji geologiczno-inżynierskich; 3 projekty budowlane i 1 wykup gruntów. W 3 przypadkach wykonane zostaną właściwe roboty stabilizujące. Dla powiatów wykonane zostaną 2 projekty budowlane a dla samorządu właściwe roboty stabilizujące dla jednego zadania.

Lista promes dostępna jest na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce „Dla Samorządów”
Most w Szaflarach
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj