POSIEDZENIE PLENARNE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
2014-01-29
We wtorek, 28 stycznia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie. Spotkanie poświęcone zostało problematyce edukacji i zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezrobocia wśród młodych ludzi.

Prezentacje na temat edukacji i perspektyw zatrudnienia młodych ludzi przedstawili Andrzej Martynuska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Adam Biernat, kierownik projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie („Młodzież na małopolskim rynku pracy w 2013 r.”) i Anna Pasternak, kierownik projektu „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie („Projekt Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”). Wystąpili także Małgorzata Dudziak, kierownik projektu „PFK – podmiotowe finansowanie kształcenia” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie („Bon edukacyjny”), Małgorzata Słocińska, Kierownik projektu „RPK – Budowa krajowego systemu kwalifikacji” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie („Polska Rama Kwalifikacji – prace nad modernizacją krajowego systemu kwalifikacji”), Grzegorz Baran, Małopolski Wicekurator Oświaty („Zmiany w kształceniu zawodowym w Polsce”) oraz Krystyna Łabędzka, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie („Kształcenie dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie”).

Następne posiedzenie WKDS będzie miało miejsce 8 kwietnia 2014 roku. Tematami wiodącymi spotkania będą bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj