KWALIFIKACJA WOJSKOWA W MAŁOPOLSCE
2014-01-29
Od 3 lutego do 30 kwietnia potrwa w Małopolsce kwalifikacja wojskowa. Osoby, które zgłoszą się do kwalifikacji, nie będą obowiązkowo wcielane do wojska. Jerzy Miller, wojewoda małopolski powołał Wojewódzką Komisję Lekarską oraz 23 komisje powiatowe.

Ponad 24,2 tys. osób ma w tym roku obowiązek stawienia się przed komisjami lekarskimi w Małopolsce. Kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1995 roku. Oprócz nich, stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także ci, którzy zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwane zostały również kobiety urodzone w latach 1990-1995, absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed komisją powinny również osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym powiecie i gminie znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję, grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski powołał 23 komisje powiatowe, w tym dwie komisje w Krakowie oraz Wojewódzką Komisję Lekarską. Komisja wojewódzka, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele wojewody, będzie nadzorować i kontrolować prace komisji powiatowych. Kwalifikacja wojskowa zakończy się 30 kwietnia.

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj