DZIEŃ TOLERANCJI – RELACJA
2013-11-19
W piątek 15 listopada 2013 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Krakowie odbył się panel dyskusyjny, który towarzyszył obchodom Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

Słowo wstępne wygłosił wojewoda małopolski. Jerzy Miller zauważył, że Polska przez młodych ludzi z zagranicy postrzegana jest nie tylko jako atrakcyjny kraj, ale także jako przyjazne miejsce, na co duży wpływ mają takie cechy Polaków jak otwartość i życzliwość. Wojewoda dodał, że dyskusja o tolerancji ma sens zwłaszcza wtedy, gdy zderzają się ze sobą różne stanowiska i opinie. Tylko wówczas bowiem można się przekonać, czym ona tak naprawdę jest.

Eksperci, którzy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, zwrócili m.in. uwagę na to, jak krzywdzące może być bezrefleksyjne utrwalanie stereotypów. Wyraźnie problem ten widać na przykładzie sytuacji Romów w Europie i w Polsce. Na wystawie otwartej w dniu konferencji prezentowane są fotografie w pełni zintegrowanych Romów, którzy odnieśli sukces zawodowy i doskonale radzą sobie w życiu. Mimo iż takich osób jest sporo (jak głosi tytuł wystawy, na zdjęciach pokazani są tylko Jedni z wielu), to i tak negatywne stereotypy dotyczące mniejszości romskiej ciągle są wśród Polaków bardzo silnie obecne.

Dlatego też tak ogromne znaczenie mają wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne – uczenie postaw otwartości i tolerancji, a jednocześnie walka z przejawami antysemityzmu, dyskryminacji czy rasizmu. Akcje, o których na konferencji opowiedział Dariusz Paczkowski z Fundacji Klamra ( Fundacja Klamra), przekonują, że warto takie działania podejmować. Wspólnym mianownikiem wszystkich przedsięwzięć Klamry jest aktywizowanie pokładów tolerancji, które – jak zakładają organizatorzy – tkwią w każdym człowieku. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni sposób, by do nich dotrzeć. Jak pokazują akcje Klamry, szczególnie skutecznym narzędziem w pracy z młodzieżą jest street art, wspólne wykonywanie graffiti i murali.
Dzien Tolerancji WBPDzien Tolerancji1 WBP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj