MAŁOPOLSKA PRZYGOTOWANA PRZED ZIMĄ
2013-11-18
Ponad 400 pługów, solarek i piaskarek jest gotowych do odśnieżania małopolskich dróg krajowych i wojewódzkich. Na osoby bezdomne czeka prawie 1500 miejsc w noclegowniach, hotelach i schroniskach.

DROGI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie dysponuje w sumie 257 pługami, solarkami, piaskarkami itp., w tym 11 pługami wirnikowymi. Wzdłuż wybranych odcinków dróg krajowych założone zostaną zasłony przeciwśnieżne o łącznej długości ponad 21 km.

Sytuację na drogach można na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej GDDKiA , gdzie są przekazywane obrazy z kamer umieszczonych przy drogach. Całodobowa informacja o drogach GDDKiA: 19 111, (12) 412 16 44.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przypomina, że 11 odcinków dróg wojewódzkich w Małopolsce jest objętych nakazem używania łańcuchów w okresie zimowym. Szczegółowy wykaz i mapę tych odcinków oraz aktualne obrazy z kamer można znaleźć na stronie: http://www.zdw.krakow.pl/ .

Telefon dyżurny: 12 637 94 78, 609-703-392.

ODŚNIEŻANIE

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny.

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Osoby bezdomne, ubogie i starsze mogą otrzymać darmowy nocleg oraz posiłek, a także bezpłatną pomoc medyczną. W Małopolsce przygotowanych jest ponad 1475 miejsc w noclegowniach, hostelach i schroniskach. 94 miejsca noclegowe przyjmują osoby bezdomne będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Pomoc tym osobom jest w razie potrzeby organizowana doraźnie w sposób interwencyjny – w sezonie zimowym 2012/13 nie wystąpiły przypadki odmowy udzielenia pomocy osobie bezdomnej znajdującej się pod wpływem alkoholu. Ponadto w Małopolsce funkcjonują 42 jadłodajnie, gdzie osoby bezdomne i najuboższe mogą otrzymać gorący posiłek lub suchy prowiant, 10 łaźni oraz 10 punktów pomocy medycznej. Bezdomni i ubodzy mogą w nich uzyskać bezpłatną pomoc medyczną, a w niektórych - otrzymać leki. Ponadto osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskają wsparcie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.

Bezdomni, którzy potrzebują pomocy, powinni zgłaszać się do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Mieszkańcy Małopolski, którzy zauważą takie osoby, powinni poinformować Straż Miejską lub policję (dzwoniąc pod numer alarmowy 112). Wojewoda małopolski zwrócił się z prośbą do jednostek samorządu terytorialnego aby w porozumieniu z policją, strażą miejską i innymi służbami stale monitorowały miejsca przebywania osób bezdomnych, w szczególności ogródki działkowe, pustostany, okolice dworców kolejowych i autobusowych oraz tereny przyległe do mostów i wiaduktów.

Szczegółowy wykaz miejsc, w których bezdomni i ubodzy mogą uzyskać pomoc, znajduje się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Zima_Planty_Śnieg
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj