DZIEŃ TOLERANCJI
2013-11-12
W listopadzie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji Małopolski Urząd Wojewódzki organizuje panel dyskusyjny oraz wystawę fotografii. Na oba wydarzenia zapraszamy 15 listopada do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of Tolerance) – to święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej.

Z okazji tego dnia Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie organizuje panel dyskusyjny z ekspertami zajmującymi się prawami człowieka, równym traktowaniem, polityką europejską w tym zakresie, specjalistami w kwestiach mniejszości narodowych i etnicznych jak również ze specjalistami i praktykami w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej. Będzie to okazja do zapoznania się m.in. z aktualną sytuacją mniejszości w kraju i w Europie oraz do zapoznania się z trendami i sposobami walki z wszelkiego rodzaju przejawami nierównego traktowania, z dyskryminacją i nietolerancją, z mową nienawiści.

Dodatkowo sprowadzamy do Krakowa i pokazujemy (pierwszy raz poza województwem dolnośląskim) wystawę opracowaną podczas kampanii społecznej Pt. „Romarising - Jedni z wielu”. „Jedni z wielu” to kampania, której celem jest zmiana nastawienia Polaków – nie-Romów do mniejszości romskiej. „Jedni z wielu” przedstawia Romów, którym integracja się udała. Portrety 80 Romów wykonane przez znanego amerykańskiego fotografa Chada Evanasa Wyatta prezentowane są jako przykład, że jest to możliwe, jeśli społeczności lokalne nie będą negatywnie nastawione, a sami Romowie wykażą się zaangażowaniem i determinacją.

Na oba wydarzenia zapraszamy w piątek, 15 listopada do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1. Panel dyskusyjny rozpocznie się o godz. 15 w sali 315, a na uroczyste otwarcie wystawy zapraszamy o godz. 18 do Foyer na III piętrze WBP. Sama wystawa umieszczona będzie w korytarzu na parterze, obok działu dla młodzieży. Oglądać ją będzie można do 15 grudnia.

Mamy nadzieję, że zarówno panel dyskusyjny jak i wystawa będą ważnym głosem w dyskusji medialnej na temat tolerancji. Inicjatywa wpisuje się w szereg obecnie podejmowanych działań, mających na celu oswajanie, szczególnie młodego pokolenia, z tematyką tolerancji, wielokulturowości czy antydyskryminacji.
Dzien Tolerancji
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj