ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
2013-11-11
11 listopada 2013 r. w Krakowie odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. Organizatorami uroczystości byli: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa.

95 lata temu, 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad formującym się Wojskiem Polskim, a trzy dni później przekazała mu całą władzę cywilną. Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i zagranicą.

11 listopada 2013 roku Małopolska i Kraków tradycyjnie obchodziły rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się wspólną modlitwą w intencji Ojczyzny. Wzorem lat ubiegłych Msza św. w Katedrze Wawelskiej została zaplanowana na godz. 10.00, a liturgii przewodniczył Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

Po uroczystej mszy spod Katedry Wawelskiej ruszył patriotyczny pochód, który przeszedł na plac Ojca Adama Studzińskiego. Pod Krzyżem Katyńskim został złożony wspólny wieniec od Społeczności Krakowa i Małopolski. Następnie pochód przeszedł ulicą Grodzką przez Rynek Główny obok Bazyliki Mariackiej, ulicą Floriańską przez Bramę Floriańską obok Barbakanu, przed Grób Nieznanego Żołnierza.

Na placu Matejki, przed Grobem Nieznanego Żołnierza o godzinie 12.00 zgodnie z ceremoniałem wojskowym nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej, odegranie hymnu Polski oraz uroczysta zmiana warty. Jerzy Miller, wojewoda małopolski, wręczył akty nadania obywatelstwa oraz odznaczenia państwowe. Na zakończenie uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza, ulicą Basztową przeszła defilada wojskowa.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 22 osobom, w tym 1 dziecku, pochodzącym m.in. z Ukrainy, Armenii, Rosji, Białorusi, Włoch, a także z Kazachstanu, Brazylii i Etiopii.
Wszystkie osoby uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na jego wniosek. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom, obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16 rok życia, następuje jedynie za ich zgodą.

Wśród osób, które otrzymały obywatelstwo polskie, są m.in.

Pani Lilia KUC z Ukrainy
Na Ukrainie uczęszczała do szkoły średniej z polskim językiem nauczania. Angażowała się w działalności Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz śpiewała w chórze "Mościskie Słowiki".W latach 2004 – 2010 studiowała socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest zatrudniona w firmie consultingowej w Krakowie na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży systemów oprogramowania.

Pani Veronica KEDANE z Etiopii
Przed przybyciem do Polski zamieszkiwała w Etiopii i Emiratach Arabskich. 11 listopada 2003 r. zawarła związek małżeński z obywatelem polskim. W 2005 r. wraz z mężem i starszym synem Krzysztofem przyjechała do Polski na stałe. Rok później urodziła drugiego syna – Karola. Zamieszkuje z rodziną w Sułkowicach.

Pan Michele MORELLI z Włoch
Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Telekomunikacji Uniwersytetu w Palermo. Podczas studiów brał udział w licznych kursach doszkalających, wykładach i seminariach z zakresu telekomunikacji. 4 lipca 2009 r. w Sędziszowie Małopolskim zawarł związek małżeński z obywatelką polską. Od 2010 r. pracuje na stanowisku kierownika ds. produktów w jednej z krakowskich firm. Ma córkę Emilię, urodzoną w 2010 r. w Krakowie.

Pan Emiliano RANOCCHI z Włoch
Studiował filologie rosyjską i filologię germańską w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu w Urbino. Dzięki stypendium Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej w roku akademickim 1995/1996 kontynuował i ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tematem pracy magisterskiej Pana Emiliano Ranocchi z literatury staropolskiej była działalność translatorska w rodzinie Kochanowskich. Praca ta została w 1998 r. uznana za najlepszą pracę magisterską w zakresie slawistyki we Włoszech i opublikowana w postaci kilku obszernych artykułów w czasopismach naukowych w Polsce oraz za granicą. Po ukończeniu studiów Pan Emiliano Ranocchi realizował w Krakowie podyplomowe stypendium naukowe Uniwersytetu w Urbino. W 1998 r. wygrał konkurs na stypendium doktoranckie w Uniwersytecie rzymskim „La Sapienza”. Tytuł doktora uzyskał w 2003 r. Tematem dysertacji doktoranckiej była twórczość wczesnego romantycznego poety Antoniego Malczewskiego. W 2001 r. rozpoczął współpracę z Małopolskim Instytutem Kultury, gdzie od 2009 r. jest zastępcą redaktora naczelnego w czasopiśmie „Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury”. Prowadził zajęcia w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu klasycyzmu i romantyzmu w Niemczech. W 2008 r. podjął pracę jako badacz i wykładowca języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Udine we Włoszech. Jest członkiem rady naukowej czasopisma „Terminus” Katedry Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Podczas uroczystości na placu Matejki Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczył także odznaczenia państwowe za zasługi w działalności dla niepodległości na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką.
Obchody Święta Niepodległości11 listopada11 listopada1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj