RAZEM BEZPIECZNIEJ
2013-11-04
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje na przełomie 2013 i 2014 r. przeprowadzić procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach programu na terenie całego kraju wynosi 3 miliony złotych (na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe). Maksymalna kwota dofinansowania dla danego projektu wynosi 100 tysięcy zł. Minimalny udział środków własnych określa się na 20 %.

Zasadnicze obszary programu obejmują zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwa w szkole, bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w działalności gospodarczej, przemocy w rodzinie, ochrony dziedzictwa narodowego. Do 29 listopada 2013 jednostki samorządu terytorialnego mają przedstawić projekty zadań publicznych, których realizacja w 2014 roku przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

Propozycje projektów należy przekazać wyłącznie na adres poczty elektronicznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wb@malopolska.uw.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2013 roku. W tytule proszę o wpisanie tekstu: „Konkurs Razem bezpieczniej” ( WZÓR WNIOSKU) Szczegółowa informacja na temat programu „Razem bezpieczniej” dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod adresem: http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/

Spośród przesłanych propozycji zespół powołany przez Wojewodę Małopolskiego wyłoni 7 najciekawszych projektów z terenu województwa małopolskiego. Następnie projekty zostaną przedstawione do opinii międzyresortowemu zespołowi wspierającemu realizację programu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału rezerwy podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj