DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
2013-10-14
Obchodzimy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej – święto oświaty mające upamiętniać powstanie Komisji Edukacji Narodowej, a zarazem podkreślać, jak ważna jest praca, którą wykonują nauczyciele i wychowawcy.

Trudno przecenić wpływ pracowników oświaty zarówno na poszczególnych uczniów, jak i na całe społeczeństwo. To szkoła wszak w dużej mierze przyczynia się do kształtowania postaw obywatelskich, rozwijania zainteresowań i budowania umiejętności podejmowania decyzji. 14 października przypomina o wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem pokazują, że edukacja jest naszym wspólnym dobrem.

Święto zostało ustanowione w 1972 r. na mocy ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela, zaś od 1982 roku – w myśl ustawy Karta Nauczyciela – obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej. W 2013 roku upamiętnia 240. rocznicę powołania przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej – instytucji, której zadaniem było zreformowanie polskiego szkolnictwa tak, by jego poziom odpowiadał nowoczesnym standardom.

Organizatorem uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Małopolsce jest Małopolski Kurator Oświaty. Obchody te będą połączone z wręczeniem odznaczeń państwowych (Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę) oraz resortowych (Medalu Komisji Edukacji Narodowej), a także nagród Ministra Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratora Oświaty.
kuratorium kurator oświaty szkoła edukacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj