PREZYDENT W WIERZCHOSŁAWICACH
2013-09-20
18 września prezydent Bronisław Komorowski odsłonił w Wierzchosławicach tablicę poświęconą Adamowi Boryczce – cichociemnemu, oficerowi AK. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski, Jerzy Miller.

Uroczystość odbyła się w stulecie urodzin bohatera. W jej trakcie odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o awansowaniu kapitana Adama Boryczki do stopnia pułkownika. Wcześniej prezydent wziął udział w uroczystej sesji rady gminy Wierzchosławice. Radni przyjęli na niej uchwałę o nadaniu Adamowi Boryczce tytułu Zasłużony dla Gminy Wierzchosławice.

W uzasadnieniu wskazano, że jego marzeniem była niepodległa i suwerenna Polska, a wszystko, co robił, godne jest pamięci lokalnej społeczności.

Prezydent złożył również kwiaty na grobie Wincentego Witosa na cmentarzu w Wierzchosławicach i otworzył konferencję „Wincenty Witos – polskie drogi do wolności. Ludowcy w walce o wolną Polskę” zorganizowaną w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach.

Adam Boryczka, pseudonim "Tońko", zasłużył się w walkach zarówno z okupacją niemiecką, jak i reżimem komunistycznym. Był jednym z pierwszych cichociemnych, których przerzucono do Polski. Pełnił funkcję dowódcy Kedywu w Okręgu Wilno AK, potem dowodził 6. Wileńską Brygadą AK (tu jednym z jego podwładnych był ojciec Bronisława Komorowskiego). Po wojnie działał w podziemiu antykomunistycznym, jako kurier i szef łączności delegatury zagranicznej Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Za tę działalność władze komunistyczne skazały go na trzykrotną karę śmierci, którą później zamieniono na dożywocie. Na wolność wyszedł w 1967 roku. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Wierzchoslawice1Wierzchoslawice2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj