WYBRANO NAJEMCĘ ZIELONEGO DOŁU
2013-09-12
Nowym najemcą Ośrodka Recepcyjnego w Zielonym Dole będzie Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN z siedzibą w Krakowie.

Przebieg postępowania został określony w Regulaminie Konkursu na najem na czas nieoznaczony zespołu obiektów Ośrodka Recepcyjnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie położonego przy ul. Zielony Dół 4 w celu prowadzenia w przedmiocie najmu działalności społecznie użytecznej. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym była ocena złożonych ofert zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do regulaminu konkursu – część ta zakończyła się 4 września. W etapie tym wyłoniono trzy podmioty, które w kolejnym etapie oceniała komisja konkursowa. Po wnikliwym rozpatrzeniu wszystkich trzech ofert komisja wybrała ostatecznego najemcę Ośrodka Recepcyjnego w Zielonym Dole - Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN z siedzibą w Krakowie.

- W ostatnim etapie negocjacji braliśmy pod uwagę skalę korzyści z zakresu pomocy społecznej wynikającej z działalności organizacji oraz deklarację kontynuowania dotychczasowej działalności – poinformowała Elżbieta Lęcznarowicz, przewodnicząca komisji konkursowej. - Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN nie tylko prowadzi bardzo szeroko zakrojone działania ale jest także otwarte na współpracę z innymi podmiotami. Oznacza to, że osoby z problemami psychicznymi do tej pory zatrudnione w Zielonym Dole mogą tę pracę kontynuować – w tej samej formie, jeżeli dotychczasowy najemca podejmie współpracę lub otrzymają propozycję pracy u nowego najemcy, który będzie kontynuował działalność.

- Bardzo nam zależało na zachowaniu jak największej obiektywności, dlatego cieszę się, że przy organizacji i rozwiązaniu konkursu pomagały nam osoby, które od lat zajmują się tematyką pomocy osobom potrzebującym. Bardzo im dziękuję za fachową ocenę i analizę – podsumował Jerzy Miller, wojewoda małopolski.
zielony1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj