BUDUJEMY MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO
2013-09-10
W Mikluszowicach (gmina Drwinia) powstaje miasteczko ruchu drogowego. Celem inwestycji jest popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży.

Łączny koszt inwestycji realizowanej w Mikluszowicach (po dokonaniu wyboru wykonawców) to 537 037,74 zł (roboty budowlane i nadzór inwestorski), z czego 85 % stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z budżetu państwa. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem a postęp prac jest dokumentowany na bieżąco.

Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a podmiotem upoważnionym do realizacji zadania między innymi wojewoda małopolski. Zadanie ujęte jest na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 realizowanego na terenie Województwa Małopolskiego w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa miasteczka ruchu drogowego jest przedsięwzięciem, które ma na celu propagowanie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego. Edukacja ta odbywa się poprzez popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową oraz promowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego.

Miasteczko umożliwi także prowadzenie profesjonalnych zajęć praktycznych i zajęć wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
drogoweEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - logoInfrastruktura i Srodowisko
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj