POMOC PRAWNA DLA IMIGRANTÓW
2013-09-11
Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje projekt „POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów”. Dzięki niemu obcokrajowcy, którzy przebywają w Polsce bez stosownego zezwolenia i chcieliby dobrowolnie powrócić do kraju swojego pochodzenia, otrzymają bezpłatne porady dotyczące uprawnień imigrantów.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku. Prawnicy nie tylko udzielają imigrantom informacji i porad, ale także pomagają im przygotować odwołania, skargi itp.

Cudzoziemcy mogą skorzystać z tej pomocy:

- telefonicznie – (48 22) 556 44 66,

- mailowo – (refugees@hfhr.org.pl),

- za pośrednictwem faksu – (48 22) 556 44 51 lub 50

bądź przyjść na dyżur do siedziby Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, 4. piętro).

Adresatami programu są cudzoziemcy, którzy:

- nie mają wymaganego zezwolenia na pobyt w Polsce;

- otrzymali decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia Polski lub o wydaleniu z Polski i chcą skorzystać z możliwości dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia;

- nie otrzymali jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w Polsce i chcą dobrowolnie wrócić do kraju pochodzenia;

- mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub tymczasową w Polsce, ale decydują się na skorzystanie z możliwości dobrowolnego powrotu.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów oraz budżet państwa.

Szczegółowe informacje o projekcie: powroty.hfhr.

W ramach projektu Helsińska Fundacja Praw Człowieka opracowała również informator dla imigrantów. Można w nim znaleźć m.in. informacje o warunkach, które trzeba spełnić, aby skorzystać z możliwości dobrowolnego powrotu. Dostępne są wersje w językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, gruzińskim, wietnamskim i arabskim:

- Dobrowolny powrót – informator dla powracających imigrantów,

- Voluntary return – guide for returning migrants,

- Retour volontaire – guide pour les migrantes de retour,

- Добровольное возвращение – пособие для возвращающихся мигрантов,

- ნებაყოფლობითი დაბრუნება - ცნობარი ნებაყოფლობითი დაბრუნების მსურველი მიგრანტებისთვის,

- Tình nguyện hồi hương – bản thông tin cho người nước ngoài hồi hương,

- العودة الطوعية دليل للمهاجرين العائدين.
logo Powroty
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj