KONKURS „SPOSÓB NA SUKCES”
2013-09-05
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces." Konkurs skierowany jest do osób i instytucji działających na rzecz rozwoju regionów i społeczności wiejskich. Jego współorganizatorami są m. in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe – wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe i inne.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i po raz pierwszy – w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. W XIV edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2012 r. i pierwszej połowie 2013 r.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 października 2013 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów z dopiskiem „Sposób na Sukces”.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.cdr.gov.pl

Konkurs powstał z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku. Jego ideą jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, realizowanych przez przedsiębiorców indywidualnych, samorządy i organizacje pozarządowe.
Przedsięwzięcia nagradzane w konkursie odgrywają ważną rolę w stabilnym rozwoju gospodarki i mogą stać się inspiracją dla mieszkańców wsi, którzy planują podjąć własną działalność gospodarczą, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Stowarzyszenie „AgroBiznesKlub", Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat", „Agrobroker" - Ubezpieczenia, Doradztwo i Szkolenia, Stowarzyszenie „Sposób na Sukces".
zboże rolnictwo wieś
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj