STUDENCI INWENTARYZUJĄ GROBY WOJENNE
2013-07-05
Jak co roku studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pod wodzą dr Huberta Chudzio biorą udział w obozie naukowym, w ramach którego inwentaryzują groby i cmentarze wojenne na terenie Małopolski.

To już szósty rok współpracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ze studentami. W tym roku 18 osób będzie gromadzić informacje na temat grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie powiatów miechowskiego i olkuskiego. W tych powiatach znajduje się ok. 150 obiektów, głownie z okresu II wojny światowej.

Każdy student biorący udział w inwentaryzacji posiada pisemną rekomendację udzieloną przez Dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Panią Joannę Florkiewicz – Kamieniarczyk.

Środki finansowe na organizację obozu naukowego zapewnia Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Pozyskane przez studentów dane posłużą do uzupełnienia ewidencji grobów i cmentarzy wojennych prowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Efekty ich pracy można oglądać na stronie: www.malopolska.uw.gov.pl/grobywojenne
Groby
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj