ODZNACZENIE DLA PROFESOR ANNY NAWROCKIEJ
2013-05-10
Jerzy Miller, wojewoda małopolski odznaczył profesor Annę Nawrocką Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

W uznaniu wybitnych zasług w popularyzowaniu kultury i języka polskiego oraz rozwoju polsko-francuskiej współpracy naukowej i uczelnianej wojewoda małopolski w imieniu Prezydenta RP uhonorował profesor Annę Nawrocką Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Profesor Anna Nawrocka przez wiele lat prowadziła działalność naukową i dydaktyczną. Propagując znajomość języka polskiego i wiedzę na temat polskiej historii i kultury w społeczeństwie francuskim istotnie przyczyniła się do wzajemnego poznania obydwu narodów oraz zacieśnienia więzi łączących Polskę i Francję.

Wręczając odznaczenie wojewoda małopolski podkreślił szczególny wkład profesor Nawrockiej w działania na rzecz małopolskiej młodzieży, która dzięki odznaczonej miała możliwość kształcenia we Francji.

Z inicjatywy profesor Nawrockiej oraz jej wieloletniego, osobistego zaangażowania, w Krakowie przez 20 lat (od 1991 do 2012 roku) odbywał się Konkurs Burgundzki będący unikalną formą współpracy edukacyjnej w Europie. Inicjatywa umożliwiła blisko 300 młodym uczniom ukończenie liceum we Francji.

Zarówno dorobek naukowy jak i działalność społeczna profesor Anny Nawrockiej zostały docenione przez władze polskie i francuskie.
Prof. Nawrocka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj