PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH - WSTĘPNA UZUPEŁNIONA LISTA RANKINGOWA
2012-12-28
19 grudnia 2012 r. zakończył się uzupełniający nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013 r. Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęło 20 wniosków gminnych i 8 wniosków składanych przez powiaty.

Wojewoda małopolski zaakceptował wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków. Zawiera ona wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w naborze podstawowym jak i uzupełniającym – łącznie. Nie zawiera ona wyników rozpatrzenia zastrzeżeń od oceny przeprowadzonej w naborze podstawowym. Samorządy, które złożyły wnioski w naborze uzupełniającym mają 10 dni (do 8 stycznia 2013 r.) na wniesienie ewentualnych zastrzeżeń do otrzymanej oceny.

Ostateczna lista rankingowa, zawierająca wyniki rozpatrzenia zastrzeżeń zarówno z naboru uzupełniającego jak i podstawowego wraz z listą wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2013 r. zostanie opublikowana do 15 stycznia 2013 r.


WSTĘPNA UZUPEŁNIONA LISTA RANKINGOWA

ARKUSZ OCENY

droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj