ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KRAKOWIE
2012-11-12
Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 50 osobom, pochodzącym m.in. z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Libii, Kazachstanu, Brazylii, Kolumbii i USA. Uroczystość odbyła się 11 listopada na placu Matejki, podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości.

50 osób uzyskało obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP. Prezydent może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce od co najmniej 5 lat. Prezydent może również nadać obywatelstwo z pominięciem tego warunku, biorąc pod uwagę szczególną sytuację osobistą cudzoziemca (np. polskie pochodzenie). W Polsce nadanie obywatelstwa obojgu rodzicom wiąże się z nadaniem obywatelstwa ich dzieciom. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16 rok życia, następuje jedynie za ich zgodą.

Wśród osób, które otrzymały polskie obywatelstwo są m.in. pani Marie Elizabeth Hildegard De Doliwa Zielinska. Pani Marie Elizabeth Hildegard De Doliwa Zielińska urodziła się w 1963 r. w Duisburgu (Niemcy). W latach 1983-1984 Marie Elizabeth Hildegard De Doliwa Zielińska studiowała kulturę i język francuski na Katolickim Uniwersytecie Paryskim. Od 1984 r. do 1985 r. była studentką teologii na Uniwersytecie im. Alberta Ludwika we Freiburgu. Następnie zmieniła kierunek na historię i slawistykę pozostając na powyżej uczelni. Od 1984 r. angażowała się w pomoc humanitarną dla Polski, współorganizowała transporty leków, sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, żywości i innych towarów pod szyldem: "Johanniter Ritter Orden". Jednocześnie pracowała w Jutenationalen Gesellschaft Für Menschenrechte – organizacji zajmującej się obroną praw człowieka w różnych krajach świata. W 1987 r. Marie Elizabeth Hildegard De Doliwa Zielińska wyjechała do Polski, gdzie uczestniczyła w letniej szkole kultury i języka polskiego zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. W tym samym roku rozpoczęła studia w Katedrze Historii tejże uczelni. W 1991 r. przerwała studia i przeprowadziła się do Krakowa.

Akt nadania obywatelstwa polskiego otrzymał również pan Anton Bubiel z Białorusi. Pan Anton Bubiel urodził się 3 listopada 1986 r. w Mińsku, a jego rodzice to aktywni działacze Związku Polaków na Białorusi, wyróżnieni „Dyplomami Uznania” za zasługi na rzecz kultywowania języka, kultury i tradycji polskich.
Pan Anton Bubiel od najmłodszych lat uczył się języka polskiego w Domu Polskim w Mińsku zorganizowanym przez polską placówkę konsularną. Uczestniczył w licznych konkursach recytatorskich poezji polskiej, w których niejednokrotnie był nagradzany. Podczas nauki w szkole średniej Anton Bubiel napisał dwie prace naukowe w języku polskim, a jedna z nich została nagrodzona na konferencji naukowej w Mińsku. Dwukrotnie Anton Bubiel brał udział w konkursie „Młodzi tłumacze” (w 2005 r. został laureatem, w 2006 r. otrzymał wyróżnienie). W 2005 r. Anton Bubiel otrzymał stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2005-2006 studiował w Centrum Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku: stosunki międzynarodowe.

Akt nadania obywatelstwa polskiego otrzymał także pan Kairy El Bably z Egiptu. Pan Khairy El Bably urodził się 5 marca 1950 r. w m. Sanhur El-Madina (Egipt). Studiował w Instytucie Języków Obcych i Tłumaczeń na Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze (specjalizacja: filologia angielska). Pracował jako nauczyciel języka angielskiego. Do Polski po raz pierwszy przybył w 1987 r. i od 1993 roku mieszka tu na stałe, pracując także jako nauczyciel języka angielskiego.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym z terenu województwa małopolskiego.

Odznaczeni zostali:

Za wybitne zasługi, dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich i propagowanie wartości patriotycznych
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Jerzy KRUSENSTERN

Za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób chorych i potrzebujących pomocy, za działalność charytatywną
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Stanisław SITKO

Za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej dla kraju pracy zawodowej i społecznej
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Krzysztof WITOWSKI

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Tadeusz PIASECKI

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pan Andrzej BARAŃSKI
Pani Elżbieta KOTERBA

Za zasługi w działalności na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pan Marian OBST
Pani Krystyna WIERCIAK
sw niepodleglosci odzn
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj