SPOSÓB NA SUKCES
2012-08-24
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XII edycję konkursu „Sposób na sukces”. Konkurs ma na celu utworzenie nowych miejsc pracy oraz promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które w okresie od 01. 01.2011 roku do 30.06.2012 roku realizowały przedsięwzięcia inicjujące rozwój przedsiębiorczości, przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszeniową sporządzoną według wzoru dostępnego na stronie www.cdr.gov.pl należy przesłać pocztą na adres Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelńska 99, 05-840 Brwinów do 15 października 2012 roku. Liczy się data stempla pocztowego. Laureaci konkursu wyłaniani będą w dwóch etapach. W pierwszym wybierani są na podstawie zgłoszeń, w drugim zwycięzcy wyłonieni zostają po wizytacji terenowej przeprowadzonej przez jury konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31 marca 2013 roku. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

centrum dorzadztwa konkurs
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj