FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH
2012-08-16
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zrealizowano projekt - „Doposażenie służb Wojewody w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, biometria" zgłoszony do realizacji w ramach alokacji 2010 Funduszu Granic Zewnętrznych. Efektem realizacji projektu będzie usprawnienie obsługi spraw cudzoziemców poprzez zastosowanie specjalistycznego sprzętu informatycznego i teletechnicznego.

Ponadto realizacja projektu wpłynie na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez służby wojewody związanych m.in. z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Usprawnieniu i skróceniu ulegnie także proces podejmowania decyzji w sprawach cudzoziemców.

Projekt nr FGZ-10-3433 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Granic Zewnętrznych). Ogólny koszt projektu wynosi 114.069,01 zł, w tym 85.551,76 zł ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.

W ramach projektu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie został wyposażony w: 22 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, 4 kserokopiarki wysokiej jakości, 3 telefaksy, 4 telefony bezprzewodowe, 2 laminatory, 2 bindownice, 20 pamięci przenośnych. Projekt był realizowany w okresie: 2 styczeń 2012 r. - 30 czerwca 2012 r.
Pozyskany sprzęt służy pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz delegatur urzędu w Nowym Sączu i Tarnowie.
fundusz granic zewnętrznych logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj