EDUKACJA – KROK DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI
2012-08-16
Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny Ministra Administracji i Cyfryzacji dla uczniów pochodzenia romskiego. Konkurs pod nazwą „Edukacja – krok do lepszej przyszłości” realizowany jest w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie i studenci pochodzenia romskiego, którzy posiadają obywatelstwo polskie, kultywujący tradycje romskie, posługujący się językiem romani oraz aktywnie działający na rzecz swoich społeczności. Rekrutacja odbywa się na terenie całego kraju. Stypendium przysługuje za okres od października 2012 do czerwca 2013 roku. Kwota przyznawanego stypendium na jednego studenta lub słuchacza kolegium wynosi 500,00 zł miesięcznie Zaznaczyć należy, że komisja stypendialna może podjąć decyzję o przyznaniu stypendium w innej kwocie.

Wnioski stypendialne można składać osobiście, przesyłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera na adres: Związek Romów Polskich, ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek najpóźniej do 31 października 2012 roku. Liczy się data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu „Edukacja – krok do lepszej przyszłości” wraz z wymaganymi dokumentami znajdziecie Państwo tutaj
romowie stypendia loko
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj