PASZPORTY DLA DZIECI WAŻNE 5 LAT
2012-08-06
Od 11 sierpnia 2012 r. paszporty biometryczne dla dzieci poniżej 5 roku życia ważne będą przez 5 lat. Do tej pory dzieciom do 5 roku życia wydawano paszporty tymczasowe lub biometryczne ważne tylko rok. Dzięki tej zmianie rodzice nie będą już musieli co rok starać się o nowe dokumenty dla swoich dzieci.

Opłata za wydanie paszportu dla dziecka nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła – jak dotychczas – 30 zł. Nowy przepis wejdzie w życie 11 sierpnia, więc do 10 sierpnia dzieciom do 5 roku życia będą jeszcze wydawane paszporty z rocznym terminem ważności.

Przepisy dotyczące paszportów dla dzieci starszych nie ulegną zmianie, czyli: paszporty dla dzieci w wieku 5-13 lat pozostają ważne przez 5 lat, a dla dzieci powyżej 13 roku życia – przez 10 lat.

Przypominamy też, że każde dziecko podróżujące poza granicami Polski musi posiadać własny dokument tożsamości. W państwach strefy Schengen może to być dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, który potwierdza korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się.

W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać paszport. Wszystkie wpisy dzieci do paszportów rodziców straciły już ważność.
paszport odciski palców biometryczny skaner
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj