NAGRODA ZA ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI
2012-07-06
20 tysięcy euro to główna nagroda w konkursie organizowanym przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości. Przedsięwzięcia z Małopolski można zgłaszać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 7 września 2012 r.

Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) jest: „Współpraca policji i społeczności lokalnych w zapobieganiu przestępczości”. Konkurs ma charakter otwarty – zgłosić można każdy projekt, którego celem jest zmniejszenie przestępczości oraz strachu przed przestępczością. Udział mogą wziąć m.in.: władze lokalne, jednostki policji, szkoły, kluby sportowe, organizacje młodzieżowe, grupy mieszkańców czy też organizacje pozarządowe.

Zgłaszać należy przedsięwzięcia już działające, których skuteczność była poddana ocenie. Wysoko ocenia będą projekty innowacyjne, oparte na nowym podejściu i metodach. Przedsięwzięcia powinny być również na tyle uniwersalne, aby mogły być zastosowane w innych krajach.

W roku 2011 laureatem nagrody został niemiecki projekt „fairplayer.manual/ fairplayer.sport”, realizowany przez Wolny Uniwersytet w Berlinie. Polskie projekty w latach ubiegłych zdobywały wyróżnienia w konkursie, natomiast w roku 2010, polski projekt „Bezpieczny Senior” został laureatem nagrody ECPA.

W pierwszym etapie projekty zostaną ocenione przez urzędy wojewódzkie, a najlepsze z nich będą przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Spośród propozycji nadesłanych z całej Polski komisja powołana przez Departament Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wybierze polskiego kandydata do nagrody.
Każde państwo może zgłosić tylko jeden projekt.

Projekty z terenu województwa małopolskiego można kierować do 7 września 2012 r. na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków – z dopiskiem „Konkurs EUCPN”. Osoba do kontaktu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych: Juliusz Gałkowski, Radca Ministra Spraw Wewnętrznych, Krajowy Przedstawiciel w EUCPN (tel. 22 610 70 62, juliusz.galkowski@msw.gov.pl

Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie MSW: www.msw.gov.pl www.msw.gov.pl

nagroda zapobieganie przestępczości logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj