OSOBY NIESŁYSZĄCE W URZĘDZIE
2012-06-22
Osoby niesłyszące będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędach.

Małopolski Urząd Wojewódzki przygotowuje rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), którzy służyć będą pomocą osobom niesłyszącym.

Osoby, które chcą świadczyć usługi tłumacza, powinny złożyć do wojewody wniosek (wzór dostępny jest tutaj ).

Wyciąg z rejestru tłumaczy udostępniony zostanie na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiegow zakładce sprawy społeczne.

Przypominamy, że w kontakcie z dowolnym urzędem administracji samorządowej lub rządowej osoba głucha lub głuchoniewidoma ma prawo do pomocy tłumacza. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym urząd (np. mailem, faksem) nie później niż 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim kończy się kurs podstaw języka migowego dla 17 urzędników, którzy będą mogli służyć pomocą w załatwieniu podstawowych spraw.

Oprócz tego urząd w dwóch budynkach: przy ul. Basztowej 22 oraz ul. Przy Rondzie 6 zapewni też pomoc tłumacza języka migowego on-line. Tłumaczenie odbywać się będzie w formie wideokonferencji: tłumacz znajduje się po jednej stronie, a pozostałe osoby po drugiej stronie połączenia.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj