KONCENTRACJA DYSPOZYTORNI
2012-05-04
Właśnie rozpoczęło się uruchamianie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej z siedzibą w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym w Krakowie. „Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego” zatwierdzony przez ministra zdrowia 14 marca 2011 r. zakłada, że zarządzanie zespołami ratownictwa medycznego zostanie scentralizowane.

- Każdy chce mieć poczucie bezpieczeństwa w miejscu, gdzie mieszka, pracuje, czy przyjeżdża na wypoczynek. Celem centralizacji dysponowania zespołami ratunkowymi jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa - podkreślił Jerzy Miller, wojewoda małopolski. – Dzięki centralizacji dyspozytorni szybciej i skuteczniej można będzie reagować na zgłoszenia.

Obecnie powstaje dyspozytornia w Krakowie, która kierować będzie na miejsce wypadku, czy innego zdarzenia odpowiednie zespoły ratownictwa medycznego. Koncentracja pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa systemu państwowego ratownictwa medycznego, racjonalne wykorzystanie potencjału, sprawniejsze dysponowanie służbami ratowniczymi i szybszy dojazd na miejsce zdarzenia. Dyspozytorzy medyczni odbierać będą zgłoszenia z numeru alarmowego 999 z obszaru działania dyspozytorni, a także przekazane z numeru 112 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie.

18 kwietnia przejęto funkcje dyspozytorni działającej w Myślenicach. 25 kwietnia przejęto funkcje dyspozytorni w Proszowicach. W dalszej kolejności przyłączone zostaną m.in.: 9 maja dyspozytornia w Niepołomicach, 16 maja w Skawinie. Kolejne dyspozytornie będą integrowane w III kwartale br.

Pracownicy likwidowanych dyspozytorni mają możliwość zatrudnienia w KPR jeśli spełniają ustawowe wymogi i wyrażają taką wolę. Dotychczas 1 osoba z Myślenic wyraziła gotowość pracy w Krakowie i od 1 maja zostaje zatrudniona w dyspozytorni KPR.

Przełączenie dyspozytorni nie jest odczuwane przez pacjentów, ale dla pełnego zabezpieczenia (na wypadek nieprzewidywalnych okoliczności) po przełączeniu do KPR lokalnej centrali dyspozytorskiej przez kilka dni zachowywana jest nadal gotowość dotychczasowych dyspozytorni, aby w każdej chwili mogła ponownie podjąć pracę.

Przed przyłączeniem nowych powiatów dyspozytornia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dysponowała ponad 2,7 tys. wyjazdów karetek tygodniowo, po przyłączeniu Myślenic – niecałe 2,9 tys., a po dołączeniu dyspozytorni proszowickiej – ponad 2,9 tys.
karetka pogotowie zdrowie ratownictwo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj