OCHRONA PRZED POWODZIĄ DORZECZA GÓRNEJ WISŁY
2012-02-27
W Krakowie (27 lutego) odbyło się kolejne spotkanie Regionalnego Zespołu do spraw „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Zadaniem zespołu jest połączenie działań wszystkich instytucji z pięciu województw zajmujących się gospodarka wodną.

Tematem spotkania było omówienie prac nad wprowadzeniem systemu ISOK (Informatyczny System Ochrony Kraju) przy opracowywaniu stanu aktualnych prognoz meteorologicznych i hydrologicznych dla dorzecza górnej Wisły.

Uczestnicy spotkania ustalili również listę najważniejszych zadań na najbliższy czas. Są to m.in. : wytypowanie całych dorzeczy, dla których powinny być przygotowane studia zagrożenia powodzią a następnie opracowanie dla tych cieków modeli hydrologicznych „opad-odpływ” (czyli obliczenie ile wody opadowej spłynęło do cieku, wywołując gwałtowne podniesienie stanu wody oraz ile wody wpłynęło do zlewni a ile wchłonęła gleba i wody gruntowe) oraz hydraulicznych, a także wskazanie miejsc i obszarów szczególnie ważnych ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi.

Członkami Regionalnego Zespołu do spraw „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” są przedstawiciele wszystkich instytucji zajmujących się gospodarką wodną z obszaru zlewni Górnej Wisły. Pozwala to z jednej strony spojrzeć szerzej na ochronę przeciwpowodziową tego terenu, a z drugiej wykorzystać doświadczenie i wiedzę poszczególnych członków zespołu na temat lokalnych uwarunkowań i problemów.

W spotkaniu udział wzięło ponad 25 przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu: wojewodów lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, Zarządów Melioracji i Gospodarki Wodnej z Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina i Rzeszowa, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Krakowie, a także Ministerstwa Środowiska, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz ekspertów.
logo_dorzecze
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj