NOWY MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
2012-02-23
Mariusz Dąbek został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji. Nominację wręczył mu nadinspektor Andrzej Rokita, zastępca Komendanta Głównego Policji, który do stycznia tego roku pełnił funkcję komendanta małopolskiej policji. W uroczystości wziął udział m.in. Jerzy Miller, wojewoda małopolski.

Inspektor Mariusz Dąbek pełnił do tej pory funkcję pierwszego zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadzorował pracę służb prewencji, ruchu drogowego oraz pionu postępowań administracyjnych.

Ukończył politologię na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także Menadżerskiego Studium Kształcenia Kadry Kierowniczej. Ukończył wyższy kurs obronny na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz szkolenie z zarządzania kryzysowego w Sam Houston State University, Huntsville, Teksas, zorganizowane przez Centrum ds. Kryminalnego Wymiaru Sprawiedliwości.

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 r. początkowo w pionie dochodzeniowo - śledczym Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, a od roku 1994 w sekcji ds. przestępczości gospodarczej tej komendy. Od 1999 r. pracował w sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie a od 2000 r. w wydziale ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W 2004 r. rozpoczął pracę w Sztabie Policji w KWP w Krakowie pełniąc funkcję Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji a następnie Naczelnika Sztabu Policji KWP. Od 2007 roku pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
komendant policja dabek
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj