ODBUDOWA PO POWODZI 2010
2011-12-30
W Małopolsce trwa odbudowa domów, dróg, mostów, wałów po powodzi z 2010 roku. W 2011 roku udało się zniwelować wiele szkód, a większość rodzin, które straciły domy w wyniku powodzi lub osuwiska, mogła wprowadzić się do nowych domów lub mieszkań.

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW

W ramach rządowej pomocy odtworzenia budynków zniszczonych w wyniku działania osuwisk i powodzi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (do 300 tys. zł), które miały miejsce w 2010 r. odtworzono 202 lokale mieszkalne.

Największe inwestycje zostały zrealizowane w Bobowej (3,8 mln złotych dotacji), Lanckoronie (10 mln złotych), Kłodnem w gminie Limanowa (8,6 mln złotych) i Niepołomicach (1,47 mln złotych).

Odbudowa domów prowadzona była w trzech trybach:
1. gmina buduje domy, które są potem przekazywane poszkodowanym w zamian za nieruchomość, na której stał zniszczony dom
2. zasiłki otrzymują bezpośrednio poszkodowani w trybie pomocy społecznej
3. gmina buduje budynki komunalne

W pierwszym trybie wojewoda małopolski podpisał umowy na łączną sumę dotacji 9,754 mln złotych. Dzięki rządowej pomocy odbudowanych zostało 26, a zakupiono 21 lokali mieszkalnych. Nowe domy dla poszkodowanych przez zeszłoroczną powódź lub osuwiska powstały w: Biskupicach (1), Bobowej (8), Gródku nad Dunajcem (7), Kamionce Wielkiej (1), Kocmyrzowie-Luborzycy (1), Łapanowie (1), Łącku (1), Makowie Podhalańskim (2), Niepołomicach (1), Tymbarku (1) i Zembrzycach (2). Wojewoda podpisał także umowy na zakup mieszkań w: Makowie Podhalańskim (6), Pleśnej (4), po trzy w Wieliczce i Zembrzycach, oraz po jednym w Gródku nad Dunajcem, Piwnicznej-Zdroju, Kocmyrzowie-Luborzycy, Łapanowie i Trzcianie.

Kolejną formą rządowej pomocy dla powodzian była budowa przez gminę budynków komunalnych dla powodzian. Na budowę bądź zakup lokali komunalnych wojewoda małopolski zawarł umowy z samorządami w sumie na ponad 4,8 mln złotych. Dzięki rządowej pomocy odbudowanych zostało 15 a zakupiono 8 lokali komunalnych.
W ramach III trybu wybudowano budynki w: Gdowie (1 budynek komunalny, dla 4 poszkodowanych rodzin), Bobowej (1 budynek komunalny), Bieczu (1 budynek komunalny), Biskupicach (1 budynek komunalny dla 2 rodzin) , Gródku nad Dunajcem (3 budynki komunalne), Nowym Wiśniczu (1 budynek komunalny), Pcimiu (1 budynek komunalny dla 2 rodzin) i Szczucinie (1 budynek komunalny). Niektóre gminy zdecydowały się na zakup lokali komunalnych. Z tej możliwości skorzystały: Piwniczna Zdrój (2), Skawina (1), Tuchów (1), Nowy Wiśnicz (1), Wieliczka (2) i Zembrzyce (1).
W ramach specjalnego programu rządowego odbudowano i zakupiono 47 budynków: w Lanckoronie – 26 (24 odbudowano, zakupiono 2), w Limanowej - 17 (15 odbudowano, zakupiono 2). W Niepołomicach odbudowano 4 budynki.

W trybie drugim w 2010 i 2011 roku wypłacono środki na pomoc do 300 tys. zł dla 205 rodzin. 147 rodzin zdecydowało się na budowę własnego domu, a 58 rodzin na zakup domu bądź mieszkania. W sumie wypłacono już samorządom ponad 37,72 mln złotych na zasiłki do 300 tys. w ramach trybu II (1,22 mln – rok 2010, 36,5 mln – rok 2011). We własnym domu bądź mieszkaniu mieszka już 85 rodzin, 31 rodzin czeka na zakończenie prac wykończeniowych, w 89 przypadkach domy są jeszcze budowane.
Oprócz tego w ramach pomocy do 100 tys. zł pomoc otrzymało 781 rodzin, z czego 632 rodziny już zakończyły remonty. Pozostałe 149 rodzin zdecydowało się na zakup lub budowę mieszkania bądź domu - 97 rodzin już zamieszkało we własnym lokum, w siedmiu przypadkach trwają jeszcze prace wykończeniowe, w pozostałych trwa budowa.

POMOC DLA SAMORZĄDÓW

W 2011 roku 172 samorządy otrzymały promesy. Wartość przyznanych promes wyniosła 330 mln zł.
Polska otrzymała z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 422 mln zł, Małopolska wykorzystuje z tego ok. 175 mln, w tym około 100 mln na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. W związku z tym, część zadań, które miały być realizowane na podstawie promes, była finansowana z funduszy solidarnościowych. W tym roku z Funduszu Solidarności wykorzystamy 100 mln zł, natomiast dotacje na podstawie promes wyniosły 230 mln zł. W sumie dzięki tym pieniądzom samorządy realizują ok. 1500 zadań, głównie odbudowę dróg i mostów (w tym ponad 300 dzięki Funduszowi Solidarności). W 2010 roku 176 samorządów otrzymało dotacje w wysokości 279 mln zł.
W 2011 roku na realizację zadań dotyczących odbudowy urządzeń wodnych przeznaczono z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody ponad 74 mln zł, 75 mln zł z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz 22 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, czyli w sumie ponad 171 mln zł. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykorzystał z tego ponad 160 mln zł - ponad 10 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie wykorzystane w przyszłym roku.
Wśród najważniejszych inwestycji, które zrealizowano w tym roku jest 18 zadań na łączną kwotę 47,9 mln zł, realizowanych w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Są to m.in. budowa wałów na rzece Biała w gminie Grybów oraz podwyższanie lewobrzeżnych obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko.

PROJEKT „OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA”

Wojewoda realizuje projekt „Osłony przeciwosuwiskowej”, w ramach którego przekazuje samorządom pieniądze na zadania związane z likwidowaniem osuwisk zagrażających budynkom mieszkalnym czy infrastrukturze komunalnej. W 2011 roku przekazano 10,1 mln zł dla 21 gmin, 6 powiatów i samorządu województwa. Do realizacji zakwalifikowano 57 zadań.
niepołomice dom powodzianie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj