NOWE NAZWY MIEJSCOWOŚCI
2011-12-28
W roku 2012 pięć małopolskich miejscowości otrzyma nowe nazwy urzędowe. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia.

Nową nazwę otrzyma miejscowość Czajęcice w powiecie proszowickim. Od 1 stycznia będzie się ona nazywać Czajęczyce. Wniosek o zmianę nazwy Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice złożył już drugi raz. Nowa nazwa, choć niezgodna z polską etymologią, jest od lat używana zwyczajowo przez mieszkańców.

Miejscowość Barcice Górne w powiecie nowosądeckim od nowego roku nazywać się będzie Barcice.
Uzasadniając wniosek o zmianę nazwy burmistrz Starego Sącza podkreślił, że mieszkańcy miejscowości zwyczajowo używają nazwy „Barcice” i uznają ją za część swojego dziedzictwa kulturowego. Nazwa „Barcice Górne” stosowana była w dokumentach Urzędu Stanu Cywilnego tj. księgach urodzeń, małżeństw i zgonów oraz prowadzonej przez gminę ewidencji ludności jedynie w okresie od 1946 do 1953 roku. Po 1953 r. we wszystkich dokumentach urzędowych, w tym dowodach osobistych, dowodach rejestracyjnych pojazdów, prawach jazdy, urzędowych rejestrach podmiotów gospodarczych, stosowana jest nazwa „Barcice”. Nazwa „Barcice Górne” znalazła się natomiast w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce z 1980 r.

W gminie Drwinia (powiat bocheński) miejscowość Ispinia zostanie zmieniona na Ispina. Zmiana ma na celu dostosowanie nazwy urzędowej do stanu faktycznego - nazwa „Ispina” figuruje we wszystkich dokumentach urzędowych wydawanych od 1890 r. (akty urodzenia, akty własności ziemi, dowody osobiste oraz mapy itp.). Jednocześnie do Wykazu urzędowych nazw miejscowości wprowadzone zostają nazwy części wsi Ispina - Ameryka oraz Zwierzyniec. Nazwy te do tej pory funkcjonowały w powszechnym obiegu.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj