WOJEWODA INTERWENIUJE W SPRAWIE SOR-ÓW
2011-12-27
Jerzy Miller, wojewoda małopolski zwrócił się do Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia, z prośbą o interwencję w związku z problemami dotyczącymi kontraktów dla szpitalnych oddziałów ratunkowych w Małopolsce, a w szczególności kontraktu dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.

W wojewódzkim planie działania systemu państwowego ratownictwa medycznego wskazane są 22 szpitalne oddziały ratunkowe, spośród których cztery mają problemy z uzyskaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2012. Są to: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu, szpital w Myślenicach, Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie.

Jeden z oddziałów, w szpitalu MSW w Krakowie, może zostać zastąpiony przez inne krakowskie placówki, ale pozostałe trzy są, zdaniem wojewody, niezbędne dla właściwego zapewnienia bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Małopolski. Wojewoda, po konsultacjach z dr hab. Leszkiem Bronglem, wojewódzkim konsultantem ds. medycyny ratunkowej, uznał, że wszystkie trzy oddziały są w stanie zapewnić pacjentom świadczenia na poziomie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Zdaniem konsultanta wojewódzkiego, są we właściwy sposób wyposażone i sprzętowo i lokalowo, pracuje tam również personel o wystarczających kwalifikacjach. Uchybienia, które rzeczywiście można znaleźć w każdej z tych placówek, dotyczą przede wszystkim braku właściwego podjazdu, ale nie stanowią przeszkody w bezpiecznym świadczeniu usług medycznych.

Jerzy Miller podkreśla, że całodobowa gotowość do świadczenia usług takiej jakości jak oddziały ratunkowe, musi być w tych trzech miejscach zachowana ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski.
karetka pogotowie zdrowie ratownictwo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj