JERZY MILLER WOJEWODĄ MAŁOPOLSKIM
2011-12-12
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Jerzego Millera na stanowisko wojewody małopolskiego. Nominacje zostały wręczone wojewodom dziś w południe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jerzy Miller urodził się 7 czerwca 1952 roku w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
W administracji państwowej pracuje od 1990 roku. Od 1 lipca 1990 roku do 15 sierpnia 1991 roku był dyrektorem Wydziału Organizacji i Nadzoru, a następnie od 16 sierpnia 1991 roku do 31 grudnia 1992 roku - dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Od 1 stycznia 1993 roku do 29 stycznia 1998 roku pełnił funkcję wicewojewody krakowskiego.
Od lutego 1998 do lipca 2000 r. był podsekretarzem, następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz pełnomocnikiem w rządzie Jerzego Buzka ds. decentralizacji finansów publicznych. W latach 2001-2003 pełnił funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. W 2003 r. został prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2003 r. do 2004 r. był dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego, a w 2004 r. członkiem Zarządu NBP. W latach 2004 - 2006 pełnił funkcję prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Od grudnia 2006 r. do listopada 2007 r. - zastępca prezydenta Warszawy.
W latach 2007-2009 pełnił funkcję wojewody małopolskiego. Od października 2009 roku do listopada 2011 był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
wojewodowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj