RAZEM BEZPIECZNIEJ
2012-11-02
Rusza kolejna edycja programu „Razem bezpieczniej”. Do 16 listopada 2012 roku samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów ograniczających przestępczość i zachowania aspołeczne.

Program „Razem bezpieczniej” ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobieganie przestępczości. Proponowane przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego projekty powinny dotyczyć następujących tematów:
- bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,
- przemoc w rodzinie,
- bezpieczeństwo w szkole,
- bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
- ochrona dziedzictwa narodowego.

Głównym koordynatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które na 2013 rok przeznaczyło na ten cel 3 mln zł na projekty z całej Polski. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 100 tys. zł, przy czym wymagany jest udział środków własnych (udział ten nie jest limitowany). Z Małopolski wojewoda wybierze 7 najciekawszych projektów,które następnie zostaną przedstawione do opinii międzyresortowemu zespołowi wspierającemu realizację programu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału rezerwy podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie na adres poczty elektronicznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: wb@malopolska.uw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada. W tytule maila należy napisać „Razem bezpieczniej”.

WNIOSEK DO POBRANIA

Szczegółowe informacje na temat programu „Razem bezpieczniej” są dostępne na stronie internetowej http://razembezpieczniej.msw.gov.pl

Program Razem bezpieczniej_logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj