JACEK LELEK PRZEJMUJE OBOWIĄZKI GOSPODARZA STAREGO SĄCZA
2011-11-18
Premier Donald Tusk wyznaczył Jacka Lelka do pełnienia obowiązków burmistrza Starego Sącza.

Dotychczasowy burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń został posłem i nie może jednocześnie sprawować obu funkcji. W związku z tym Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zwrócił się z wnioskiem do premiera Donalda Tuska o wyznaczenie w Starym Sączu osoby, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji burmistrza. Premier zdecydował, że będzie to Jacek Lelek, radny miejski, były wiceburmistrz Starego Sącza.

Jacek Lelek będzie pełnić obowiązki burmistrza do czasu zaprzysiężenia nowego gospodarza gminy, którego wybiorą mieszkańcy Starego Sącza. Wojewoda zwrócił się do premiera o przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Datę wyborów i kalendarz wyborczy określi premier. Projekt rozporządzenia w tej sprawie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce Ministerstwo/Projekty aktów prawnych: www.mswia.gov.pl .

muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj