MAŁOPOLSKA PRZED ZIMĄ
2011-11-17
4 listopada (piątek) odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania omawiano przygotowanie Małopolski do nadchodzącej zimy.

Jak co roku, zaprosiłem przedstawicieli małopolskich służb i instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w trakcie zimy. – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski – Pamiętamy również o osobach bezdomnych. W Małopolsce przygotowanych jest dla nich wiele miejsc, w których mogą otrzymać pomoc.

Wojewoda przypomina również o obowiązku odśnieżania dachów i chodników, który spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.

W posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego udział wzięli pracownicy m.in.: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, policji oraz straży pożarnej.

Prawie 400 pługów, solarek i piaskarek jest gotowych do odśnieżania małopolskich dróg krajowych i wojewódzkich. Sytuację na drogach będzie też można sprawdzić przez Internet na obrazach z kamer.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie dysponuje w sumie 246 pługami, solarkami, piaskarkami itp., w tym 9 pługami wirnikowymi. Do połowy listopada wzdłuż wybranych odcinków dróg krajowych założone zostaną zasłony przeciwśnieżne o łącznej długości 25 km.

Sytuację na drogach można na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej http://www.gddkia.gov.pl/. , gdzie są przekazywane obrazy z kamer umieszczonych przy drogach. Całodobowa informacja o drogach GDDKiA: 600 800 610, (12) 417 14 22, (12) 412 16 44.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ma w sumie 148 pługów, piaskarek, solarek i innego rodzaju sprzętu. Telefon dyżurny czynny w godz. 6-15: 12 637 94 78, 12 637 94 92. W razie wyjątkowo trudnych warunków drogowych telefon dyżurny jest czynny przez całą dobę. Aktualny stan dróg wojewódzkich można zobaczyć na obrazach z kamer na stronie: http://www.zdw.krakow.pl/.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny.

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Osoby bezdomne, ubogie i starsze mogą otrzymać darmowy nocleg oraz posiłek, a także bezpłatną pomoc medyczną. W Małopolsce przygotowanych jest ponad 1300 miejsc w noclegowniach, hostelach i schroniskach. Kuchnie i jadłodajnie zapewniają blisko 6 tys. gorących posiłków każdego dnia.

W Małopolsce działa 15 noclegowni, 22 schroniska, 2 hostele dla osób bezdomnych oraz 62 ośrodki wsparcia doraźnego. Wiele z nich oferuje również pomoc psychologiczną oraz prawną. Osoby bezdomne i ubogie mogą otrzymać gorący posiłek w 41 jadłodajniach. W Małopolsce działa również 9 łaźni. Organizacje pozarządowe zorganizowały także 9 punktów pomocy medycznej. Bezdomni i ubodzy mogą w nich uzyskać bezpłatną pomoc medyczną, a w niektórych - otrzymać leki. Ponadto osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskają wsparcie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.

Bezdomni, którzy potrzebują pomocy, powinni zgłaszać się do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Mieszkańcy Małopolski, którzy zauważą takie osoby, powinni poinformować Straż Miejską lub policję, (dzwoniąc pod numer alarmowy 112).

W sumie wojewoda małopolski przekazał w tym roku 443 tys. zł na pomoc dla osób bezdomnych. Pieniądze z budżetu państwa przekazywane są w drodze konkursów. Mają one na celu wspieranie organizacji pozarządowych, kościelnych, które prowadzą schroniska, jadłodajnie, noclegownie dla bezdomnych oraz pomagają osobom bezdomnym w pokonywaniu trudności życiowych i wspierają ich w powrocie do życia społecznego i zawodowego. Konkursy adresowane są również do tych instytucji, które organizują punkty pomocy m.in. medycznej i sanitarnej.

Szczegółowy wykaz miejsc, w których bezdomni i ubodzy mogą uzyskać pomoc, znajduje się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zima_Planty_Śnieg
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj