PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA
2011-11-16
Jest już wstępna lista rankingowa projektów remontów i budowy dróg lokalnych w Małopolsce. Powołana przez wojewodę komisja oceniła 59 wniosków złożonych przez samorządy w ramach drugiego etapu „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Ostateczne listy zatwierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji do 20 grudnia.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową samorządów:

"Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"
."Wstępny arkusz oceny merytorycznej"


Dokładną punktację można było poznać, zgłaszając się osobiście (nie telefonicznie), posiadając pisemne upoważnienie do reprezentowania samorządu, od 28 października do 14 listopada w godz. 7.30 – 15.30 do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 343 (III piętro).

Do 14 listopada samorządy mogły składać zastrzeżenia do oceny przeprowadzonej przez komisję na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (pok. 24, parter). Komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji rozpatrzy zastrzeżenia do 30 listopada.

Następnie Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Na jej zaakceptowanie minister będzie miał czas do 20 grudnia tego roku.

Samorządy powinny podpisać umowy z wykonawcami do końca marca przyszłego roku. Inwestycje powinny być zakończone do 15 listopada 2012 roku, a rozliczone - do końca przyszłego roku.

Na realizację programu w 2012 Małopolska otrzyma 14,3 mln złotych, a w każdym następnym roku po 71,5 mln zł. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne.

Małopolskie samorządy złożyły 59 wniosków na łączną kwotę ponad 34,6 mln złotych. 15 powiatów złożyło wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 13,8 mln zł, a gminy złożyły 44 wnioski o dofinansowanie w wysokości ponad 20,8 mln zł.

Do podziału jest prawie 14,3 mln zł. dotacji, jaką Małopolska otrzymała w tym roku. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 30 procent planowanych kosztów – pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.
schetynowka droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj