SA PIENIĄDZE NA INWESTYCJE W OSWIĘCIMIU
2011-10-10
Ponad 34 mln zł trafi do regionu oświęcimskiego w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Dzięki tym środkom zostaną m.in.: przebudowane lokalne drogi, powstanie parking dla zwiedzających przy KL Birkenau oraz centrum edukacyjno-sportowe w Oświęcimiu.

20 września (wtorek) w Oświęcimiu odbyło się spotkanie poświęcone założeniom oraz zasadom finansowania IV etapu OSPR. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Włodzimierz Karpiński, pełnomocnik rządu ds. OSPR, sekretarz stanu w MSWiA, Stanisław Kracik, wojewoda małopolski oraz Janusz Chwieruta, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

Bardzo cieszę się, że tak ważny projekt dla naszego województwa będzie kontynuowany przez kolejne 4 lata. - mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – Wierzę, że te pieniądze zostaną mądrze wykorzystane, a nowe rozwiązania będą służyć zarówno turystom jak i mieszkańcom.

Pieniądze zostaną podzielone pomiędzy 5 beneficjentów: miasto Oświęcim otrzyma ponad 7 mln, powiat oświęcimski ok. 10 mln, gmina Oświęcim ok. 11 mln, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 4 mln, natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dostanie 1 mln na opracowanie dokumentacji Drogi Współpracy Regionalnej. Środki będą wykorzystywane przez cztery lata: w roku 2012 – 6,9 mln zł, 2013 r. – 9,8 mln zł, 2014 r. – 12,3 mln zł i w 2015 r. – 4,4 mln zł. Nadzór i kontrolę nad realizacją zadań programu będzie sprawował minister spraw wewnętrznych i administracji oraz wojewoda małopolski.

Prezydent Oświęcimia w ramach IV etapu OSPR planuje przebudowę ulic: Szarych Szeregów, Polnej, Ostatni Etap, Krasickiego oraz modernizację płyty Rynku Głównego. Wśród inwestycji zaplanowanych przez gminę Oświęcim znalazły się: budowa głównego parkingu dla zwiedzających KL Birkenau, przebudowa ul. Jakubowskiego w Brzezince, przebudowa ulicy Piwnicznej, budowa nowej drogi dojazdowej do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” (przedłużenie ul. Kombatantów) w Brzezince oraz modernizacja ulicy Pławianka w Pławach.
Powiat oświęcimski zaplanował przebudowę kilku ulic w Oświęcimiu: Obozowej, Nojego, Tysiąclecia, Pilata i Olszewskiego, a także modernizację drogi powiatowej nr K 1877 na odcinku Babice – Harmęże. Dzięki rządowej pomocy powstanie również Centrum Edukacyjno-Sportowe przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
Natomiast Samorząd województwa przeznaczy 1 mln złotych na opracowanie dokumentacji Drogi Współpracy Regionalnej (na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do drogi wojewódzkiej 933 w miejscowości Bobrek). W ramach programu zostanie również odnowiony były magazyn Zakładów Przemysłu Tytoniowego przy ul. Kolbego w Oświęcimiu na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy powstał w 1996 roku, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów, dotyczących upamiętnienia miejsca masowej zagłady w Auschwitz-Birkenau, a także by pomóc Oświęcimiowi w rozwiązaniu problemów dotyczących m.in. infrastruktury. W przyszłym roku rozpocznie się już czwarty etap, przewidziany na lata 2012-2015, który koncentruje się na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawie dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla turystów, osób dojeżdżających do pracy oraz inwestorów, rozwoju w Oświęcimiu działalności edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, związanej m.in z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju oraz poprawie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.

Szczegółowe informacje dotyczące IV etapu OSPR mozna znaleźć na stronie www.mswia.gov.pl.
wojewoda oświęcim chwierut
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj