PIENIĄDZE DLA MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ
2011-08-04
Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski wręczył promesy beneficjentom rządowego programu „Radosna szkoła”. Dzięki tym środkom zostaną utworzone lub zmodernizowane place zabaw w 41 szkołach. Jest to już druga transza pieniędzy dla małopolskich szkół w tym roku.

Promesy, które wręczył wicewojewoda, są przyrzeczeniem przekazania pieniędzy. Fundusze zostaną przekazane po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadania i wyłonieniu wykonawcy. W sumie promesy opiewają na ponad 3,3 mln zł.

Z dofinansowania państwa przekazanego w tej transzy skorzysta 20 samorządów. W sumie wsparcie na modernizację lub budowę placów zabaw z budżetu państwa otrzyma 41 placówek. 8 z nich otrzymają zwrot poniesionych już kosztów. Dofinansowanie z budżetu wynosi do połowy wartości zadania – pozostałą kwotę muszą wyłożyć organy prowadzące. Promesy opiewają na kwoty od 50 do 115 tys. zł.

W tym roku Małopolska otrzymała w sumie prawie 15,3 mln złotych na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Początkowo samorządy zgłosiły zapotrzebowanie jedynie na 8 mln złotych dofinansowania (49 samorządów oraz Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego otrzymało dofinansowanie na realizację 101 projektów). Do rozdysponowania pozostało ponad 7,2 mln zł dlatego w czerwcu 2011 roku wojewoda małopolski ogłosił dodatkowy nabór do tegorocznej edycji programu „Radosna Szkoła”. Gminy, które dzisiaj otrzymają promesy zgłosiły się właśnie do tego dodatkowego naboru. Przypomnijmy: Celem rządowego programu „Radosna szkoła” jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu wyniesie prawie 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld zł z budżetu gmin. W ramach programu szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia mogą starać się o dofinansowanie do budowy placów zabaw oraz do zakupu pomocy dydaktycznych (np. piłek, torów przeszkód, klocków) do miejsc zabaw w budynkach.

Miejsca zabaw, zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Ta część projektu będzie w 100 procentach finansowana z budżetu państwa. Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 może otrzymać pomoc w wysokości 6 tys. zł. (do 69 uczniów) lub 12 tys. zł. (od 70 uczniów).

Budowa lub modernizacja placów zabaw będzie natomiast w połowie dofinansowywana z budżetu państwa, a w połowie przez organy prowadzące. Place powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. W tym przypadku pomoc z budżetu państwa, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3, wyniesie ponad 63 tys. zł (do 69 uczniów) lub ponad 115 tys. zł. (od 70 uczniów).

Do tej pory podpisane zostały już umowy na dofinansowanie 47 placów zabaw oraz 104 kącików zabaw w małopolskich podstawówkach.
radosna szkoła
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj