NOWOCZESNE LABORATORIA MOBILNE ZMIERZĄ HAŁAS I POLE ELEKTROMAGNETYCZNE
2011-08-01
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wzbogacił się o dwa nowoczesne laboratoria mobilne. Jedno z nich służy do pomiaru hałasu, a drugie do pomiarów pól elektromagnetycznych i emisji zanieczyszczeń.

Automatyczny system mobilnego monitoringu hałasu

System mobilnego monitoringu hałasu składa się z miernika poziomu dźwięku, radarowego systemu pomiaru ruchu, modułu pogodowego, kamery oraz kontrolera stacji.
Kluczowym elementem jest miernik poziomu dźwięku, który dokonuje pomiarów i analizy dźwięku w różnych pasmach. Urządzenie to zamontowane jest w specjalnie zaprojektowanej skrzyni wewnątrz pojazdu, a mikrofon zamontowano na maszcie.
Radarowy system pomiaru ruchu pojazdów umożliwia liczenie i podział pojazdów w zależności od ich wielkości i prędkości poruszania się. Może być stosowany do pomiaru ruchu pojazdów na pojedynczym odcinku drogi lub zapewniać jednoczesną obsługę na 12 pasach ruchu w obu kierunkach.
Moduł pogodowy zapewnia gromadzenie informacji odnośnie prędkości i kierunku wiatru, temperatury, wilgotności powietrza, pomiaru ciśnienia atmosferycznego oraz rejestracji występowania opadów.
Poszczególne urządzenia wykorzystywane do pomiarów mocowane są na maszcie, wysuwanym pneumatycznie do wysokości 10,9 m.
System mobilnego monitoringu hałasu zakupiony został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Koszt samochodu wraz z wyposażeniem to 400 tys. zł.

Mobilne laboratorium pomiarów pól elektromagnetycznych i emisji zanieczyszczeń

Wyposażenie tego mobilnego laboratorium zostało przygotowane specjalnie na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i należy do najlepszych dostępnych na rynku. Samochód może przewozić do sześciu osób oraz sprzęt pomiarowy. Dysponuje klimatyzowanym i ogrzewanym pomieszczeniem laboratoryjnym, zapewnia odpowiednie przechowywanie i transport próbek. Laboratorium to umożliwia także wykonywanie pomiarów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Mobilne laboratorium, w zależności od zainstalowanego sprzętu pomiarowego wykorzystywane będzie m. in. :

- do pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłów i gazów
- do pomiarów pól elektromagnetycznych (np. masztów telefonii komórkowej)
- do pobierania i transportu próbek gazów
- do pomiarów i pobierania próbek w sytuacjach awarii i niespodziewanych zdarzeń.

Sprzęt spełnia wszelkie wymagania dotyczące laboratoriów badawczych.
Laboratorium pomiarów pól elektromagnetycznych i emisji zanieczyszczeń zakupione zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Koszt samochodu to ok. 150 tys. zł
laboratoruim
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj