KOLEJNE PIENIĄDZE NA ODBUDOWĘ PO ZESZŁOROCZNEJ POWODZI
2011-08-05
Małopolsce przydzielono 91,7 mln zł na odbudowę po ubiegłorocznej powodzi. Dzięki tym środkom małopolskie samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i budynki komunalne.

Promesy rozdał małopolskim samorządowcom Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski. - Jest to dla mnie wielka satysfakcja, kiedy, odwiedzając Małopolskę, obserwuję, jak poprawia się stan infrastruktury - podkreślił Jerzy Miller. Pieniądze trafią do 169 małopolskich samorządów (152 gmin, 16 powiatów oraz do samorządu województwa małopolskiego).

Największe dofinansowanie, bo 5,2 mln zł, dostanie powiat nowosądecki. Gmina Borzęcin (powiat brzeski) otrzyma 2,8 mln zł, Łapanów (powiat bocheński) 2,3 mln złotych, Kraków 1,9 mln złotych, a samorząd województwa małopolskiego 13 mln złotych.

Pieniądze na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim, dlatego samorządy powinny jak najszybciej przystąpić do procedur przetargowych. Samorządy muszą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione wcześniej w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komunalnej.

Wspomniane 92 mln złotych to już kolejna w tym roku transza, jaką dostała Małopolska. Wcześniej Małopolska otrzymała promesy opiewające na kwotę blisko 200 mln złotych.

LISTA SAMORZĄDÓW KTÓRE OTRZYMAŁY PROMESY PRZYZNANE PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NA ODBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
promesy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj