ODWRÓCONA HIPOTEKA
2011-06-13
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w poniedziałek (13 czerwca) odbyła się konferencja „Odwrócona hipoteka. Szansa na godne życie seniora czy zagrożenie?”. Została ona zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wojewodę małopolskiego.

Spotkanie poświęcone było projektowi ustawy, która regulować ma zasady odwróconego kredytu hipotecznego. Konferencja składała się z dwóch części: „Prawne aspekty hipoteki odwróconej – szanse i zagrożenia” oraz „Odwrócona hipoteka w aspekcie społecznym”.

W dyskusji głos zabrali m.in.: Stanisław Kluza, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, reprezentanci Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polski, przedstawiciele świata nauki i mediów.

- Istotne jest, by osoby starsze, korzystające z odwróconego kredytu hipotecznego, nie doznały żadnej szkody – podkreśliła Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przyznał, ze wielokrotnie zetknął się z sytuacją, kiedy starsze osoby, posiadające atrakcyjne nieruchomości, nie mają pieniędzy na podstawowe opłaty, a spadkobiercy nie interesują się ich problemami. – Dla nich ustawa może oznaczać wybór, czy chcą biedować, czy też co miesiąc otrzymywać konkretną pomoc.
rzecznik praw obywatelskich hipoteka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj