PRZYBĘDZIE MIEJSC W ŻŁOBKACH I KLUBACH DZIECIĘCYCH
2011-06-02
190 nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych powstanie dzięki dotacjom, które małopolskie gminy otrzymają z rządowego programu „Maluch 2011”. Teraz można się zgłaszać do drugiej edycji programu.

W pierwszej edycji o dotacje dla instytucji, zajmujących się opieką nad dziećmi w wieku do 3 lat, starało się siedem gmin, które przygotowały 11 projektów. W sumie Małopolska otrzyma 934 tys. zł.

W całej Polsce rozdysponowano łącznie 15 mln zł – do podziału pozostało jeszcze 25 mln zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza gminy oraz - w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - organizacje pozarządowe i osoby prywatne do wzięcia udziału w konkursie ofert. Pieniądze można będzie wykorzystać na rozwój opieki nad dziećmi do 3 lat, uruchomienie żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. Dofinansowanie może dotyczyć: wyposażenia oraz prac wykończeniowych w budynkach, w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci, adaptacji istniejących budynków z przeznaczeniem na nowe miejsca opieki. Można także za te pieniądze sfinansować budowę lub zakup nowych budynków.

Oferty należy składać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Terminy składania ofert w kolejnych turach są następujące: do 20 czerwca, do 15 lipca, do 5 sierpnia 2011. Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy na stronie: www.mpips.gov.pl.

Oto lista projektów z Małopolski, które otrzymają dotacje w pierwszej edycji:
plac zabaw zjeżdżalnia dzieci
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj