DZIAŁKI NA POLANIE CHOCHOŁOWSKIEJ MOGĄ WRÓCIĆ DO WŁAŚCICIELA
2011-05-25
Dwie parcele w gminie Witów, położone na Polanie Chochołowskiej, mogą wrócić do pierwotnego właściciela. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wydał decyzję, w której stwierdził nieważności decyzji naczelnika miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej z 28 listopada 1977 roku, O wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W 1977 roku dokonano wywłaszczenia dwóch działek o łącznej powierzchni 16 arów w celu uregulowania stosunków własnościowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poprzedni właściciel wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności tej decyzji, zarzucając m.in., że ubiegający się o wywłaszczenie Tatrzański Park Narodowy nie wystąpił do niego o dobrowolne odstąpienie nieruchomości. Wskazywał też, że nieruchomość nie powinna zostać wywłaszczona, gdyż nie była ona niezbędna na cele użyteczności publicznej.

Wojewoda małopolski ustalił, że Tatrzański Park Narodowy w 1975 roku zamierzał wykupić nieruchomości. Podał ofertę w formie obwieszczenia jednak bez wskazania właściciela nieruchomości, co oznacza, że nie skierował tej oferty indywidualnie do właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie został również wskazany w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego i o rozprawie wywłaszczeniowo-odszkodowawczej oraz w samej decyzji wywłaszczeniowej.

Wydanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości bez uprzedniego ustalenia jej właściciela stanowi rażące naruszenie przepisów. Dlatego wojewoda małopolski stwierdził nieważność decyzji naczelnika miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej o wywłaszczeniu nieruchomości. Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj