BUDYNEK NADLEŚNICTWA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NIE PODLEGAŁ REFORMIE ROLNEJ
2011-05-23
Budynek nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej może wrócić do poprzednich właścicieli. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wydał decyzję, w której stwierdził, że obiekt, przejęty przez państwo na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej, nie podpadał pod działanie tych przepisów.

Do 1944 roku budynek i nieruchomości w jego sąsiedztwie stanowiły własność rodziny Tarnowskich i wchodziły w skład folwarku „Sucha”. Spadkobiercy rodziny wystąpili do wojewody małopolskiego o wydanie decyzji o niepodpadaniu tych nieruchomości pod przepisy o reformie rolnej.

Wojewoda małopolski ustalił, że budynek przy ul. Zamkowej 7 użytkowany był w części jako biura administracyjne nadleśnictwa, w pozostałej części jako mieszkanie. Przy budynku znajdowała się działka wykorzystywana jako przydomowy ogród. Nieruchomości te nie miały związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Dlatego wojewoda stwierdził, że budynek wraz z sąsiednią działką nie podpadał pod przepisy o reformie rolnej.

Obecnie budynek jest siedzibą Nadleśnictwa Sucha.

Co do pozostałych nieruchomości, wojewoda stwierdził, że trzy działki, które służyły działalności rolniczej jako rola, łąka i pastwisko podpadały pod przepisy reformy rolnej.

Od decyzji wojewody przysługuje stronom odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj