PIERWSZE SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY
2011-05-03
Rozpoczęliśmy szkolenia dla wolontariuszy, którzy będą pomagać w organizacji krakowskich spotkań w czasie trwania prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Na apel Stanisława Kracika, wojewody małopolskiego odpowiedziało prawie 1300 osób. W zdecydowanej większości są to studenci, zgłosiło się też kilkudziesięciu doktorantów.

Z tej grupy wybranych zostało ponad 600 osób, które znają więcej niż jeden język obcy (przede wszystkim studenci kierunków filologicznych), wiele osób ukończyło kurs przewodnika po Krakowie lub pilota wycieczek. Ta grupa weźmie udział w szkoleniu, przygotowującym do pomocy w organizacji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Każdy wolontariusz przejdzie jednodniowe szkolenie (wyznaczono 5 terminów, każdorazowo szkolić się będzie ok. 100-120 osób). W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami protokołu dyplomatycznego, zasadami bezpieczeństwa przy obsłudze spotkań oraz zdobędą podstawowe praktyczne informacje na temat Krakowa. Szkolenie przygotowały: Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa, Komenda Wojewódzka Policji oraz Klub Jagielloński.

Pozostałe osoby, które zgłosiły chęć pomocy w czasie prezydencji, znalazły się na liście rezerwowej i w miarę potrzeb także będą proszone o wsparcie.

Kraków będzie gospodarzem kilkudziesięciu spotkań przedstawicieli krajów członkowskich. Imprezy będą się odbywały przez całe półrocze, a ich największe natężenie przypadnie na październik. W tym czasie Małopolskę odwiedzą tysiące osób z całej Europy: przedstawiciele rządów i instytucji, eksperci i dziennikarze.

Do obowiązków wolontariuszy będzie należało wsparcie organizacji spotkań oraz towarzyszenie delegacjom podczas ich wizyt w Krakowie. Wolontariusze będą pomagać organizatorom w punktach informacyjnych wyznaczonych na lotnisku, w hotelach, miejscach spotkań delegacji oraz w czasie wolnym delegatów i osób im towarzyszących.

Pomoc wolontariuszy będzie potrzebna głównie w październiku, kiedy to w Krakowie odbędzie się większość ze spotkań zaplanowanych w ramach prezydencji.
wolontariusz studenci
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj