NOWI OBYWATELE
2011-05-03
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego prawie 40 osobom, pochodzącym m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Serbii, Republiki Południowej Afryki i Egiptu. Uroczystość odbyła się 3 maja w święto Konstytucji 3 Maja w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie.

- To wielki i ważny dzień dla nas wszystkich. Nasza Ojczyzna daje Państwu obywatelstwo. Wy przynosicie Polsce swoje talenty, doświadczenie. Dzięki Wam Polska jest bogatsza – stwierdził Stanisław Kracik.

Wszystkie osoby uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP. Prezydent może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce od co najmniej 5 lat. Prezydent może również nadać obywatelstwo z pominięciem tego warunku, biorąc pod uwagę szczególną sytuację osobistą cudzoziemca (np. polskie pochodzenie). W Polsce nadanie obywatelstwa obojgu rodzicom wiąże się z nadaniem obywatelstwa ich dzieciom. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16 rok życia, następuje jedynie za ich zgodą.

Wśród osób, które otrzymały obywatelstwo polskie, są m.in. Anna Górska, znana dziennikarka „Gazety Krakowskiej”, która pochodzi z Mołdawii. W latach 90. ukończyła Kolegium Języka Polskiego w Przemyślu i uzyskała stypendium rządu polskiego na dalszą naukę na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła polonistykę oraz podyplomowe studia dziennikarskie. Od 1999 roku jest związana z „Gazetą Krakowską”.

Obywatelstwo polskie otrzymał także Ian Mungo Keulemans z Republiki Południowej Afryki. Pochodzi on z Johannesburga. W 1995 roku zawarł związek małżeński z Polką i przyjechał do naszego kraju. Jest dyrektorem ds. rozwoju oraz wiceprezesem spółki MPL TECHNOLOGY w Balicach. Z kolei Maria Carlota Mendoga Rodriguez z Salwadoru przybyła do Polski z 1995 roku. Od 2006 roku jest w domu zakonnym Zgromadzenia Córek Naszej Pani z Góry Kalwarii w Krakowie. Natomiast Jakub Topór, który pochodzi z Czech, jest sportowcem, osiągnął dużo sukcesów w biathlonie, został zakwalifikowany do reprezentowania Polski.

W latach 2005-2010 wojewoda małopolski, na mocy postanowienia Prezydenta RP, wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 447 osobom.
obywatelstwa kracik
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj