PAŁAC W ANDRYCHOWIE NIE PODLEGAŁ REFORMIE ROLNEJ
2011-04-28
Pałac w Andrychowie może wrócić do poprzednich właścicieli. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wydał decyzję, w której stwierdził, że pałac Bobrowskich w Andrychowie, przejęty przez państwo w na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej, nie podpadał pod działanie tych przepisów.

Wojewoda małopolski ustalił, że pałac pełnił funkcję mieszkaniową - budynek służył potrzebom współwłaścicieli i ich rodzin do wiosny 1940 roku, kiedy to pałac został zajęty przez okupanta. Nie pełnił natomiast funkcji gospodarczej i nie był związany z produkcją rolną, więc nie powinien był podlegać reformie rolnej.

Od decyzji wojewody przysługuje stronom odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Klasycystyczny pałac w Andrychowie (zwany powszechnie zamkiem), wybudowany został przez rodzinę Bobrowskich w XIX wieku, powstał na bazie starszej budowli wzniesionej przez Ankwiczów, którzy sprzedali w XIX wieku Andrychów rodzinie Bobrowskich. Murowana rezydencja powstała na planie podkowy; budynek jest murowany i parterowy. Pałac otoczony był parkiem. Obecnie mieści się tam m.in. Izba Regionalna, galeria oraz siedziba Towarzystwa Miłośników Andrychowa.

Na początku 2011 roku rozdzielono sprawy pałacu oraz pozostałych działek, z uwagi na fakt, że zebrany materiał dowodowy w stosunku do pałacu pozwalał na szybkie wydanie decyzji. W stosunku do pozostałych działek położonych w granicach administracyjnych miasta Andrychów prowadzone jest odrębne postępowanie.

Obecnie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzonych jest 70 postępowań dotyczących badania legalności przejęcia majątków ziemskich na cele dekretu o reformie rolnej.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj