TURYSTYKA KULTUROWA W MIEJSCACH DZIEDZICTWA
2011-04-22
14 i 15 kwietnia w Jerzmanowicach i Ojcowie odbyło się sympozjum poświęcone turystyce kulturowej w miejscach dziedzictwa. Zostało ono zorganizowane w ramach programu „Kultura pamięci - tożsamość Małopolski”, który w 2010 roku został zainicjowany przez Stanisława Kracika, wojewodę małopolskiego.

Podejmowane podczas tego spotkania dyskusje dotyczyły ochrony krajobrazu, zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz szeroko rozumianego zarządzania przestrzenią publiczną. Integralną częścią odbywanych w tym czasie spotkań w „Chochołowym Dworze” było Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Genius Loci.

Organizatorami sympozjum byli: Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Ojcowski Park Narodowy, Wojewoda Małopolski, Stowarzyszenie Genius loci, Kolegium Wigierskie oraz firma usług turystycznych „Chochołowy Dwór” w Jerzmanowicach.
sympozjum kracik
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj