MOŻESZ WYBRAĆ DPS
2011-04-08
W Małopolsce w domach pomocy społecznej jest w sumie ponad 7 tys. miejsc. Na wolne miejsce w dps-ie czeka 791 osób, tymczasem obecnie jest jedynie 111 wolnych miejsc. Najwięcej osób chciałoby dostać skierowanie do dps-u w Krakowie (572 osoby). Przypominamy więc, że w przypadku długiej kolejki - można zdecydować się na wybór domu także poza swoim powiatem.

Zgodnie z zasadami kierowania do domu pomocy społecznej osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, ma prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Po uzyskaniu zgody tej osoby na umieszczenie w dps, kieruje się ją do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania.

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na miejsce w placówce znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania wynosi ponad 3 miesiące, zainteresowany może starać się o skierowanie do domu pomocy społecznej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Oznacza to, że osoby, które starają się o skierowania do dps-u, w przypadku długiej kolejki, mogą zdecydować się na wybór innego poza swoim powiatem. Do części domów usytuowanych poza dużymi miastami można dostać się bez kolejki, a koszty pobytu są niższe. Różnice w miesięcznej odpłatności w domu o tym samym profilu usytuowanym np. na terenie Krakowa a domem poza Krakowem sięgają kilkuset złotych miesięcznie.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w części poświęconej sprawom społecznym na bieżąco publikowane są listy z wolnymi miejscami w poszczególnych placówkach oraz liczba osób oczekujących na miejsce we wskazanym domu pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy na terenie województwa małopolskiego było 111 wolnych miejsc i 791 osób oczekujących na umieszczenie w placówce. Z wykazu wynika, iż najdłuższy czas oczekiwania na miejsce w dps-ach dotyczy placówek usytuowanych na terenie Krakowa. Osób oczekujących jest 572, w tym 51 osób jest spoza Krakowa.
helców DPS
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj