BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS IMPREZ - KONKURS
2011-03-14
Samorządy, którym zależy na poprawianiu bezpieczeństwa w trakcie imprez sportowych mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konkurs jest organizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej", a dla zwycięskich gmin przewidziano nagrody o łącznej kwocie 100 tys. zł.

Do konkursu "Bezpieczeństwo imprez sportowych" można zgłaszać projekty, które dzięki edukacji dzieci i młodzieży mają zwiększać bezpieczeństwo podczas imprez sportowych. Projekty mają popularyzować zasady kulturalnego kibicowania, kształtować nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie masowych imprez sportowych, tworzyć warunki dla dzieci i młodzieży do bezpiecznego uczestniczenia w tych imprezach. Projekty mogą dotyczyć także popularyzacji sportu jako metody spędzania czasu wolnego, organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych, zapewniania prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży i przygotowania do udziału w masowych imprezach sportowych.

Projekty należy nadsyłać do 8 kwietnia 2011 (decyduje data stempla pocztowego) na adres Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), z dopiskiem: Konkurs "Bezpieczeństwo imprez sportowych". Wyboru najlepszych projektów dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez MSWiA. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 maja br.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest tutaj , a także na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
sport stadion boisko piłka lekkoatletyka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj